Kattungar planeras tidigast våren 2022.

Kattungarna levereras tidigast vid 12 veckors ålder. De är vid leverans registrerade i Sverak (FIFE). Dubbelvaccinerade, avmaskade, veterinärbesiktigad samt chipmärkta. 

Av våra köpare önskar vi att kattungeköpet ska vara väl genomtänkt och att det finns plats och tid för den nya kattungen. Fortsatt kontakt med köparen är också ett önskemål, men inget krav.
Det är alltid lika roligt att få höra om  katternas utveckling i livet.